Veliki zbiralnik za baterije

  Dimenzije: ↔ 20 cm ↕100 cm ↨32 cm

  Kaj lahko odlagamo vanj

  • akumulatorje ročnih orodij
  • manjše industrijske baterije
  • baterije in akumulatorje EE naprav

  Komu je namenjen

  Trgovskim centrom, večjim trgovinam, servisom, javnim institucijam

  Kam ga lahko postavite?

  • ob vhod, steno
  • ob informacijski pult, blagajno
  • ob prodajne police, itd.

  Enak zbiralnik lahko naročite tudi za zbiranje odpadne EE opreme (povpraševanje)