Zbiranje

  Za namen lažje ureditve ločenega zbiranja odpadkov nudimo zbiralnike prilagojene zbiranju posameznega tipa odpadkov.

  Zbiralniki so namenjeni zbiranju manjših količin odpadkov v notranjih prostorih, čemur je prilagojen tudi dizajn, ki pa je prilagodljiv zahtevam vašega podjetja.

  Odpadna embalaža

  Odpadna embalaža

  Odpadne baterije in akumulatorji

  Odpadne baterije in akumulatorji

  Odpadna električna in elektronska oprema

  Odpadna električna in elektronska oprema

  Odpadne sijalke

  Odpadne sijalke